Uppdaterad:

Varucertifikaten EUR.1 och EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och EUR-MED är bevis som anger att de varor som omfattas av certifikatet har status som ursprungsvaror och att ursprungsreglerna i frihandelsavtalet är uppfyllt.

Observera att det vid export till Sydkorea och Kanada inte går att använda EUR.1 eller EUR-MED. Se under fakturadeklaration.

Varucertifikaten ska vara tryckta hos tryckeri som är godkänt av Tullverket och vara försedda med unika serienummer. EUR.1-blanketter tillhandahålls av bl.a. Lamanica logistikservice, EUR-MED-blanketter av ISY Informationssystem AB.

Exempel:

eur.1.JPG