Uppdaterad:

Ursprungsintyg

En produkts ursprungsstatus i ska enges i ett ursprungsintyg föra att kunden i mottagarlandet ska kunna ta del av tullättnader.

Varans status som ursprungsvara i Europeiska unionen ska deklareras i ett ursprungsintyg.

Export till ett land utanför EU:För att kunna dra nytta av frihandelsavtalets tullförmåner måste ett ursprungsintyg visas upp vid förtullningen i importlandet. Följande ursprungsintyg används i EU:s frihandelsavtal: EUR.1, varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Leveranser inom EU: Leverantörsdeklaration utfärdas av leverantören inom EU för att intyga att varan har ursprung inom EU och uppfyller ursprungsreglerna i EU:s olika frihandelsavtal. Kunder och mottagare av varor ber ofta sin leverantör om en leverantörsdeklaration för att de ska kunna utfärda ett ursprungsintyg. Om en exportör endast är återförsäljare har de inte tillräckligt med information om varans ursprung om de saknar en leverantörsdeklaration. Ibland vill kunden ha en leverantörsdeklaration för att kunna räkna materialet som ursprungsmaterial vid tillverkning av en ny produkt och med materialet från leverantören som insatsmaterial.