Uppdaterad:

Några goda råd

När du ska exportera en vara till ett land utanför EU:

  1. Undersök om det finns frihandelsavtal med landet som du exporterar till.

  2. Om det finns frihandelsavtal och tullförmåner att utnyttja: Undersök om varan är en ursprungsvara enligt avtalet med det aktuella mottagarlandet.

  3. Om varan uppfyller ursprungskravet: Kontrollera att all dokumentation finns som krävs för bevisningen.

  4. Varans status som ursprungsvara ska deklareras i ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration resp. med ett varucertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturadeklaration.

När du får en begäran om en leverantörsdeklaration:

  • Leverantörsdeklaration för ursprungsvarora) Undersök om varan uppfyller ursprungsreglerna i avtalen med några frihandelsparter till EU!
    b) Kontrollera att all nödvändig bevisning finns
    c) Utfärda en leverantörsdeklaration!

  • Leverantörsdeklaration för icke-ursprungsvarorÄven om man inte kan deklarera varan man levererar som urspurngsvara kan det vara vikigt för kunden att få upplysningar om hur varan har tillverkats för att kunna tillämpa sammanläggnigen av bearbetningar. Sådana upplysningar ska lämnas i en leverantörsdeklaration för icke-ursprungsvaror. Innehållet i varje enskilt fall i en leverantörsdeklaration för icke-ursprungsvaror bör ske i nära samråd med varumottagaren.

Hur tar man reda på vilken tull eller vilken förmånstull som gäller för en viss vara?

Uppgifter om tredjelandstull och aktuell förmånstull för varor med ursprung i EU kan utläsas i tulltaxor tillgängliga på internet. I EU:s tulldatabas finns tulltaxor till många olika länder. De tullar som tas ut vid import till Sverige och andra EU-länder framgår av EU:s gemensamma tulltaxa (TARIC).

Hur håller man sig uppdaterad om ändringar med mera om EU:s frihandelsavtal?

Uttömmande beskrivning av reglerna och eventuella ändringar för frihandeln finns i Frihandelsguiden.

Business Sweden anordnar utbildning i frihandelsregler men kan även anordna specialanpassad utbildning om frihandelsregler för till just ditt företag.