Uppdaterad:

Beviskrav

Har man själv tillverkat en vara måste man förvissa sig om att kraven i ursprungsreglerna är uppfyllda. Man kontrollerar ursprungsregeln i de olika avtalen för den produkt man avser exportera. Man måste vara beredd att på tullmyndighetens begäran uppvisa alla relevanta dokument som stödjer ursprunget.

Den tillverkade produktens slag och pris fritt från fabrik bör i de flesta fall kunna styrkas med tillverkarens försäljningsfaktura. Vad för slag och hur mycket av respektive material, delar, komponenter etcetera som använts och vad för slags bearbetning som utförts kan styrkas med tillverkningsspecifikationer och/eller annan intern bokföring. Inköpspriser styrks med inköpsfakturor eventuellt kompletterat med utdrag ur lagerbokföring. Tullvärdet vid importtillfället kan styrkas med importfaktura eller tullhandling. Priser respektive tullvärde i tidigare handelsled styrks med intyg från företaget i fråga.

Mer information om beviskrav finns i Frihandelsguiden.