Uppdaterad:

Offertens innehåll

Offertens innehåll ska vara tydligt strukturerat och ha ett konkret och lättförståeligt språk och innehåll. Här är några centrala avtalsklausuler som lämpligen bör finnas med i offerten:

Det är många frågeställningar som exportören ställs inför när offerten ska skrivas: Ska vi kräva betalning mot remburs? Vilket standardavtal ska vi hänvisa till? Ska vi eller kunden ordna med transporten?

Eftersom det kan vara olika funktioner och personer som kan ha intresse av att läsa offerten, kan det vara en klar fördel att grundofferten är relativt kortfattad och istället åtföljs av mer omfattande bilagor med kompletterande information.

Det är att rekommendera att offerten har ett 1) följebrev (lite ledigare text vars syfte är att ytterligare marknadsföra företaget och produkten). Den viktigatse delen är den så kallade 2) kommersiella delen som innehåller alla fakta om produkten. Dessutom rekommenderas att man även har 3) bilagor i slutet av offerten. Här samlar man alla regelverk med fullständiga texter, produkt- och säljbroschyrer och så vidare.

Förutom noga angivna uppgifter om parterna, bör man kontrollera att uppgifter som varubeskrivning, pris, leverans- och betalningssvillkor, leveranstid och Allmänna leveransbestämmelser med mera finns.

För en mer djupgående genomgång av vad en exportoffert bör innehålla och hur den lämpligen upprättas arrangerar Business Sweden två följande utbildningar: Förbättra din Export eller Export i praktiken för säljare.