Uppdaterad:

Om exportofferten

Exportofferten är såväl en affärsmässigt som juridiskt inriktad handling och ofta exportörens första skriftliga presentation av sitt företag och företagets produkter gentemot kunden. Det är många viktiga frågeställningar som exportören ställs inför när offerten ska skrivas.

I en exportaffär är det väsentligt att säljare och köpare är införstådda med innehållet i ett ingånget köpeavtal. Före ett köpeavtal kommer till stånd, förekommer någon form av förhandling eller diskussion mellan parterna, vilket ofta sker genom att säljaren kommer med ett anbud (en offert) till köparen.

Exportofferten ska både fungera som ett säljinstrument och som ett underlag till själva köpeavtalet, det vill säga medverka till att kunden fattar beslut om att köpa och som ett juridiskt instrument. Genom offerten anger exportören vad och på vilka villkor han är beredd att sälja. Det är därför av största vikt att alla villkor som är viktiga för exportören är med i offerten. Det är sällan möjligt att med juridiskt bindande verkan komma med tillägg efteråt, t.ex. betalningsvillkor och ägarförbehåll i fakturan.

För en genomgång av hur en exportoffert lämpligen upprättas rekommenderas följande två utbildningar som arrangeras av Business Sweden: Förbättra din Export och Export i praktiken för säljare.