Uppdaterad:

Olika typer av exportavtal

I alla affärer görs överenskommelser mellan företag som är viktiga att dokumentera i någon form. Vid handel med andra länder är det av ännu större vikt att överenskommelserna görs skriftligen, eftersom språk, lagar och kulturer kan vara så olika svenska förhållanden. Ett avtal ska spegla vad man kommit överens om. Det ska vara enkelt, entydigt och förutseende samt innehålla syftet med avtalet, till exempel att det är fråga om ett återförsäljaravtal eller ett vanligt köpeavtal.

Det är inte ovanligt att det finns flera intressenter i ett affärsprojekt (till exempel konsulter, tillverkare, underleverantörer, finansiärer, transportörer) och där det är att rekommendera att att skriva flera avtal - ett avtal med rättigheter och skyldigheter mellan varje intressent.

Avtalsmallar

Det finns vissa färdiga standardavtal eller avtalsmallar för såväl återförsäljar-, handelsagent- samt licensavtal som kan vara till hjälp när man ska upprätta ett avtal. Det är dock viktigt att man noggrant granskar innehållet i dessa mallar och anpassar dessa efter den aktuella situationen. Varje affärssituation är unik. Det kan vara ödesdigert att bara okritiskt avtala enligt en mall utan att helt förstå innehållet.

Internationella avtalsmallar går att beställa på ICCs webbplats.

I nedan länkar finns en beskrivning av olika typer av avtal som kan komma ifråga vid en exportaffär.