Uppdaterad:

Affärsjuridik vid internationella affärer

Vid exportverksamhet är det bra att ha vissa grundläggande juridiska kunskaper i syfte att åstadkomma säkra och effektiva affärer samt undvika dyrbara misstag. Inte minst, kan det vara bra att veta när eventuell hjälp kan behövas av erfarna affärsjurister.

I en affärstransaktion kan parternas rättigheter och skyldigheter i stor utsträckning bestämmas av parterna själva genom bestämmelser i olika former av avtal. Den mesta lagstiftningen inom affärslivets område är dispositiv. Det föreligger alltså i princip avtalsfrihet. Däremot kan tvingande lagstiftning förekomma, till exempel i syfte att skydda en svagare ansedd avtalspart (exv. konsument i förhållande till näringsidkare, agent i förhållande till huvudman eller allmänna intressen som till exempel miljö och säkerhet).

I de fall det mellan parterna saknas avtal och det blir tvister mellan köpare och säljare, gäller i Sverige köplagen. Köplagen är alltså dispositiv, dvs. den gäller om inget annat har avtalats. I svenska köplagen reds till exempel ut vem som ansvarar, hur betalning ska ske och vad som händer om produkten inte lever upp till överenskomna krav.

Men frågan är då vad som gäller vid import och export? Vilken av ländernas köplagar gäller i så fall vid eventuell tvist?