Uppdaterad:

Licensavtal

Licensavtal är en upplåtelse (ej överlåtelse) av rätt att nyttja en rättighet av immateriell eller intellektuell natur, såsom patent, varumärke eller upphovsrätt eller att nyttja know-how. Utnyttjandet består oftast i en rätt att tillverka och sälja en viss produkt.

De fördelar som följer en licensiering är att det ofta krävs mindre resurser och innebär en minskad risk för förluster. Licenstagaren som ofta har ett bättre kunnande om marknaden och om lokala produktionsförhållanden kan därmed erhålla lägre tullar och transportkostnader.

Nackdelar med licensavtal kan exempelvis bestå utav av sämre kontroll över produktion och marknad, eventuellt kvalitetsproblem som kan påverka produktens anseende, lägre vinstmöjligheter, risk att licenstagaren börjar konkurrera samt konkurrensrättsliga och andra legala komplikaitoner på grund av lagstiftning i licenstagarens hemland.

Viktiga punkter i ett licensavtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Det geografiska området för licenstagaren

 • Rätten till varumärken, patent, know-how och andra immateriella rättigheter

 • Skyldighet för licenstagaren att utnyttja licensen

 • Leverans av nyckelkomponenter från licensgivaren

 • Ensamrätt eller ej

 • Kvalitetskontroll

 • Rätten till förbättringar och ändringar av licensföremålet

 • Ersättning till licensgivaren (royalty, down payment, lump sum)

 • Ansvaret för produktsäkerhet och produktskador

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Myndighetstillstånd

 • Avtalstid och uppsägning

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning