Uppdaterad:

Köpavtal

För köpavtal finns i allmänhet inga formföreskrifter eller tvingande regler, utan parterna kan i princip träffa avtal på det sätt och med det innehåll som de önskar.

Man ska däremot se upp med att ha alltför långtgående friskrivningar och avtalsklausuler som kan uppfattas som oskäliga då detta kan göra ett avtal ogiltigt. I vissa länder gäller även att skriftlighet är ett krav för ett giltigt affärsavtal. Alla affärsavtal bör ha som regel att upprättas skriftligt.

När det gäller avtalets innehåll är det som tidigare nämnts vanligt att man hänvisar till Allmänna leveransbestämmelser (se under rubriken om Allmänna Leveransbestämmelser).

Följande punkter bör som regel finnas med i köpavtalet:

  • Parterna

  • Föremålet för köpet

  • Pris

  • Betalningsvillkor

  • Ägarförbehåll

  • Var, när och hur leveransen ska ske

  • Ansvar för fel och förseningar

  • Produktansvar

  • Tillämplig lag

  • Tvistlösning