Uppdaterad:

Exportofferten

Ska du genomföra en exportaffär och behöver råd kring de legala delarna såsom upprättande av avtal? Just vid internationella affärer är det extra viktigt att man är noggrann och tydlig med sina avsikter och förväntningar. Exportofferten är en viktig del i en exportaffär och kräver noggranna förberedelser. I det här avsnittet ges en introduktion till internationella affärsjuridiska aspekter som är nyttiga att känna till vid exportverksamhet.

Att vara tydlig och noggrann med offerter och köpavtal vid internationella affärer är av många anledningar mycket viktigare än då man gör affärer på hemmamarknaden. Ofta finns inte personliga affärsrelationer till en början. Man talar olika språk och lever i olika kulturer. Lagarna i hemländerna skiljer sig från varandra. I exportofferten presenterar säljaren (exportören) under vilka villkor denne är redo att sälja sina varor/tjänster. Det är därför viktigt att säljaren (exportören) redan i offerten noga har tänkt igenom alla de villkor som han/hon vill ska gälla i det kommande köpavtalet.

I det här avsnittet kan du läsa mer övergripande om vad du bör tänka på rent juridiskt när du ska ge dig in i en internationell affärsrelation.

I följande två utbildningar, som arrangeras av Business Sweden, kan man bland annat  få en genomgång av hur man lämpligen bör upprätta exportofferter: Förbättra din Export och Export i praktiken för säljare.