Uppdaterad:

Nyttiga länkar

Nedan hittar länkar till relevant information med anledning av Coronautbrottet

Finansiering

EKN har fått utökade möjlighet att hjälpa Svenska exporterande företag och deras underleverantörer att säkra sina krediter. Läs mer här.

SEK har fått utökade möjligheter att stötta svenska företag under Corona-krisen. Läs mer här.

Almi Har förstärkt sin lånefond samt erbjuder möjligheter till amorterings .

Transporter och leveranser

Postnord - informationsida om post och paketleveranser

Myndigheter informationssidor

Tullverket - infomationssida om Corona

Kommerskollegium - Handelsrelaterad information med anledning spridningen av Coronaviruset samt möjlighet för svenska företag att rapportera in handelshinder här.

Livsmedelsverket - Frågor och svar om Corona

Transportstyrelsens - Informationsida

Produktkrav

Konsumentverket - ansvarig myndighet för bl.a personlig skyddsutrustning för privat bruk,
Arbetsmiljöverket - ansvarig myndighet för bl.a personlig skyddsutrustning för arbetslivet
Läkemedelsverket - ansvarig myndighet för bl.a skyddsutrustning som är särskilt avsedd för hälso- och sjukvård
Kemikalieinspektionen - ansvarig myndighet för bl.a desinfektionsmedel som räknas som biocidprodukter
Kommerskollegium - ansökan om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk
SIS - kostnadsfria europeiska standarder för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning

Tullar och gränser

EU sammanställning av alla gränsåtgärder av EU ,EES-länder samt UK se här

EU understryker vikten om att upprätthålla flödet av gods och service. Läs mer här.

EU:s Riktlinjer för gränshanteringsåtgärder för att skydda hälsan och säkerställa tillgången på varor och viktiga tjänster.

WTO :s information om Covid-19 där de bland annat listar notifieringar om länders gränsåtgärder med anledning av covid-19.

WCO informerar om Corona på sin hemsida

International Trade Center har en bra karta över handelsrestriktion och handelsliberaliseringar i länder kopplat till Covid-19.